Święto Niepodległości

10 listopada 2021 r. na placu flagowym odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Mazurek Dąbrowskiego, zgodnie z założeniem akcji #SzkołaDoHymnu, został odśpiewany o godzinie 11:11. Kolejnym elementem obchodów święta był test wiedzy o Polsce przygotowany przez Samorząd Uczniowski dla wszystkich uczniów. 

11 listopada reprezentacja szkoły w składzie: Natalia Wiśniewska, Kornelia Lis, Oliwia Wosik, Filip Brüggemann i Aleksy Lepak złożyli  kwiaty w imieniu szkoły pod pomnikiem Orła Białego podczas  Powiatowych Obchodów Święta Niepodległości. 

Oto streszczenie wydarzeń w związku z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Przygotował je Pan Maciej Jaworski – nauczyciel historii.

W 1795 r. na skutek III rozbioru Polska rozdarta przez Rosję, Austrię i Prusy zniknęła z mapy Europy na 123 lata. Nie było państwa, ale naród pozostał. Naród, który nigdy nie pogodził się z dziejową krzywdą. Świadectwem tej postawy były ruchy powstańcze w XIX wieku – Powstanie Listopadowe (1830-1831 r.), Powstanie Krakowskie (1846 r.) oraz Powstanie Styczniowe (1863-1865 r.). 

Wybuch I wojny światowej rozbudził nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Długo oczekiwany konflikt między zaborcami mógł ułatwić drogę do osiągnięcia tego celu. Podczas wojny działali dwaj wybitni Polacy. Pierwszy z nich to Józef Piłsudski. Stworzył on u boku Austro-Węgier Brygady Legionów, które walczyły na froncie wschodnim z Rosjanami. Wielką tragedią narodu było to, że Polacy walczyli we wszystkich armiach zaborców i często zmuszeni byli do bratobójczej walki. Zmuszani byli do przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier. Jednak zbuntowali się i odmówili. Józef Piłsudski został osadzony w twierdzy w Magdeburgu. Drugim bohaterem był Roman Dmowski, który zakłada w Paryżu Komitet Narodowy Polski i prowadzi ożywioną działalność polityczną zjednując rząd Francji do sprawy polskiej. Powstała wtedy we Francji „Błękitna Armia” Generała Józefa Hallera. Umocniła ona autorytet KNP walcząc u boku Francuzów na zachodnim froncie. W listopadzie 1918 r. Niemcy ogarnęła fala strajków, buntowali się marynarze floty cesarskiej. Na fali tych wydarzeń Piłsudski został zwolniony z twierdzy. 10 listopada 1918 r. przybył witany przez Radę Regencyjną, która przekazała mu władzę. 11 listopada został Naczelnikiem Państwa do czasu utworzenia systemu władzy państwowej z rządem i parlamentem. Polska odrodziła się i znowu pojawiła się na mapie Europy. To dopiero początek. Droga do pełnej suwerenności była ciężka i krwawa.  Polacy walczyli o granicę: z Czechami o Śląsk Cieszyński, z Ukraińcami o Lwów, wybuchły trzy powstania śląskie (1919, 1920, 1921 r.). Zwycięża, jako jedyne w historii, Powstanie Wielkopolskie – odzyskana została najstarsza polska dzielnica – Wielkopolska. Z kolei od Litwinów odzyskaliśmy Wilno dzięki buntowi Żeligowskiego. 

W latach 1919-1921 toczyliśmy krwawą wojnę z Rosją radziecką. W pewnym momencie świeżo odzyskana niepodległość wisiała na włosku, ponieważ w sierpniu 1920 roku Bolszewicy podeszli pod Warszawę. Wojna ta zmobilizowała do walki cały naród. Do armii wstąpili uczniowie ostatnich klas gimnazjów opuszczając szkolne ławki i idąc na front. W Bitwie Warszawskiej Armia Czerwona zostaje rozgromiona, a niepodległość uratowana. Był to prawdziwy „Cud nad Wisłą”. W 1921 r. mieliśmy ustalone już granice odrodzonej Polski. Naród przystąpił do odbudowy i umocnienia młodej państwowości. Wiele pokoleń walczyło o wolność naszego kraju i nie poddawało się przeciwnościom. Pamiętajmy o tym dziś i stójmy na straży wartości, o które nasi przodkowie walczyli i przelewali krew.

Data publikacji: 11-11-2021