Rekrutacja 2021/2022

Lista osób przyjętych do Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach na rok szkolny 2021/2022:

Poniżej lista osób przyjętych do klasy I  Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach na rok szkolny 2021/2022.

Lista osób przyjętych do kl.I

Informujemy, że pomiar mundurów odbędzie się 20 sierpnia w godzinach 12:00 – 15:00, w Szkole Technicznej BZDZ w Chojnicach, w salach nr 111 – 113, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Numer sali Godzina Numer porządkowy z listy osób przyjętych do I klasy
111 12:00 – 13:00 od numeru 1 do numeru 30
112 13:00 – 14:00 od numeru 31 do numeru 60
113 14:00 – 15:00 od numeru 61 do numeru 90

Odbiór mundurów będzie około 6 września.

Osoby, które nie będą mogły być w tym terminie, proszone są o przekazanie informacji (w centymetrach) o wzroście, obwodzie w pasie i rozmiarze obuwia do sekretariatu.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i rezerwowych do Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach na rok szkolny 2021/2022:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną wpisani na listę osób przyjętych pod warunkiem dostarczenia wymaganych dokumentów do dnia 30.07.2021r., w tym: oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty, trzy podpisane fotografie oraz zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Lista kandydatów przyjętych zostanie opublikowana 2 sierpnia 2021r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach

Poniżej lista kandydatów rezerwowych. Kandydat z listy rezerwowej, po uzupełnieniu wymaganych dokumentów, zostanie wpisany na listę kandydatów zakwalifikowanych w chwili rezygnacji kandydata zakwalifikowanego w porządku chronologicznym. Lista kandydatów przyjętych zostanie opublikowana 2 sierpnia 2021r.

Lista kandydatów rezerwowych do klasy I Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach

 

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice !

 

Jesteśmy jedyną Szkołą Techniczną w powiecie chojnickim, jak i powiatach ościennych, certyfikowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Kształcimy w zawodzie technik logistyk w 4 profilach mundurowych:

  • policyjnym,
  • wojskowym,
  • strażackim,
  • służby więziennej.

Dzięki stałej współpracy z jednostkami i instytucjami wojskowymi, policją, strażą pożarną i służbą więzienną zajęcia profilowe odbywają się z bardzo dobrze wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną. Uczniowie uczestniczą w licznych wyjazdach, biorą udział w zajęciach z samoobrony, na strzelnicy i poligonie oraz w jednostkach służb mundurowych. 

Stawiamy na naukę przez działanie, dlatego też nasi uczniowie praktyki zawodowe odbywają w Polsce i zagranicą w ramach projektu Erasmus+.

Najlepsi uczniowie co roku otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów, a jako szkoła otrzymujemy liczne wyróżnienia, gdyż dbamy o kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie sprawności fizycznej oraz predyspozycji psychicznych do pracy w służbach mundurowych.

Aby zachęcić Was do wyboru naszej szkoły, zapraszamy na Facebook i Instagram.
882 616 197 i chojnice@bzdz.pl, aby znaleźć się w naszych szeregach!

Zachęcamy do pobrania  kwestionariusza osobowego i odesłania wypełnionego pocztą, bądź przesłanie skanu mailem: chojnice@bzdz.pl

Regulamin rekrutacji 2021 – 2022

Ulotka

Plakat

 

Wspomnienie z Drzwi Otwartych (03.04.2019)