Rekrutacja 2022/2023

Przyjdź – Chojnice ul. Kościerska 10

Napisz – chojnice@bzdz.pl

Zerknij – www (rekrutacja) Technikum Mundurowe w Chojnicach (bzdz.pl)

 

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice !

 

Kształcimy w zawodzie technik logistyk w 4 profilach mundurowych:

  • policyjnym,
  • wojskowym,
  • strażackim,
  • służby więziennej.

Dzięki stałej współpracy z jednostkami i instytucjami wojskowymi, policją, strażą pożarną i służbą więzienną zajęcia profilowe odbywają się z bardzo dobrze wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną. Uczniowie uczestniczą w licznych wyjazdach, biorą udział w zajęciach z samoobrony, na strzelnicy i poligonie oraz w jednostkach służb mundurowych. 

Stawiamy na naukę przez działanie, dlatego też nasi uczniowie praktyki zawodowe odbywają w Polsce i zagranicą w ramach projektu Erasmus+.

Najlepsi uczniowie co roku otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz od roku szkolnego 2022/2023 szkolne stypendium naukowe dla najlepszych uczniów a jako szkoła otrzymujemy liczne wyróżnienia, gdyż dbamy o kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie sprawności fizycznej oraz predyspozycji psychicznych do pracy w służbach mundurowych.

Aby zachęcić Was do wyboru naszej szkoły, zapraszamy na Facebook i Instagram.
882 616 197 i chojnice@bzdz.pl, aby znaleźć się w naszych szeregach!

Zachęcamy do pobrania  Kwestionariusz osobowy ucznia i odesłania wypełnionego pocztą, bądź przesłanie skanu mailem: chojnice@bzdz.pl

 

Ulotka 2022/2023

 

Wspomnienie z ostatnich Drzwi Otwartych(01.06.2021)

Drzwi otwarte 2021