Pierwsze zajęcia z musztry

Uczniowie klas pierwszych profilów mundurowych rozpoczęli serie z zajęć musztry, przygotowujących do uroczystego ślubowania.

Musztra jest bardzo istotnym elementem ceremoniału służb mundurowych. Wpływa przede wszystkim na wzorowy wygląd zewnętrzny, wyrabia odpowiednią postawę, odwagę, umiejętności szybkiego i dokładnego wykonywania zadań służbowych, a także sprzyja przestrzeganiu regulaminowego porządku i wzmacnia dyscyplinę.

Ćwiczenia z musztry mają również bardzo duży walor wychowawczy, chodzi między innymi o zapewnienie sprawnego i natychmiastowego wykonywania rozkazów. 

W ramach pierwszych ćwiczeń z musztry zespołowej młodzi adepci uczą się przyjmowania postawy zasadniczej, formowania dwuszeregu oraz kolumny czwórkowej, a następnie poruszania się w tych właśnie formacjach. Ćwiczeniom tym towarzyszą także elementy musztry indywidualnej.

Tekst: D. Piekarski

Data publikacji: 26-09-2022