OGÓLNOPOLSKI SUKCES UCZNIÓW KLAS O PROFILU POLICYJNYM SZKOŁY TECHNICZNEJ BZDZ W CHOJNICACH

Od końca marca do połowy kwietnia rozgrywał się IX Turniej Klas o Profilu Mundurowym, organizowany co roku przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej. Pierwszy raz udział w nim wzięli uczniowie z klas o profilu policyjnym: Natalia Łangowska (II b) i Wiktoria Hinz (II b) oraz  Julian Brzeziński (III b) i Arkadiusz Smagliński (III b). Opiekunem grup był asp. sztab. Dariusz Piekarski. 

W kategorii „Najszybszy zespól kobiecy” bezkonkurencyjne okazały się Wiktoria i Natalia. Otrzymały one od  Komendanta – Rektora  Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dr hab. Iwony Klonowskiej nagrodę specjalną w postaci Dnia edukacyjnego w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym jest najbardziej prestiżowym projektem tego rodzaju w naszym kraju. Regularnie bierze w nim udział kilkuset uczniów. Tym razem odbył się w formie on-line. Cele przedsięwzięcia to promowanie wychowania patriotycznego wśród młodych ludzi oraz integracja środowisk związanych z edukacją i działaniami na rzecz bezpieczeństwa (klas o profilu mundurowym, przedstawicieli służb mundurowych, ośrodków akademickich, instytucji, przedsiębiorców oraz pasjonatów). W programie znalazły się konkurencje, które sprawdzały poziom wiedzy z zagadnień związanych z bezpieczeństwem, obronnością państwa, a także sprawnościowe.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Wiktoria Hinz i Natalia Łangowska – najszybszy zespół kobiecy turnieju.

Data publikacji: 12-04-2021