Listy kandydatów zakwalifikowanych i rezerwowych do Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach na rok szkolny 2021/2022

Kandydaci zakwalifikowani zostaną wpisani na listę osób przyjętych pod warunkiem dostarczenia wymaganych dokumentów do dnia 30.07.2021r., w tym: oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty, trzy podpisane fotografie oraz zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Lista kandydatów przyjętych zostanie opublikowana 2 sierpnia 2021r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach

Poniżej lista kandydatów rezerwowych. Kandydat z listy rezerwowej, po uzupełnieniu wymaganych dokumentów, zostanie wpisany na listę kandydatów zakwalifikowanych w chwili rezygnacji kandydata zakwalifikowanego w porządku chronologicznym. Lista kandydatów przyjętych zostanie opublikowana 2 sierpnia 2021r.

Lista kandydatów rezerwowych do klasy I Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach

Data publikacji: 22-07-2021