Dzień w Szkole Policji w Słupsku

Uczniowie klas policyjnych ze Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach spędzili dzień w Szkole Policji. Zapoznawali się z systemem szkolenia policjantów.

 

Wizyty uczniów Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach, w Szkole Policji w Słupsku odbywają się w ramach bardzo dobrej współpracy z przedstawicielami tej szkoły. Tym razem w zajęciach uczestniczyły klasy I o profilu policyjnym oraz przyszli maturzyści pod opieką asp. sztab. w stanie spoczynku Dariusza Piekarskiego, emerytowanego policjanta chojnickiej komendy.

W trakcie pobytu młodzież uczestniczyła w zajęciach w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie uczyli się odpowiedniego zachowania w sytuacji udzielania pomocy osobie nieprzytomnej, sprawdzenia jej oddechu, a w przypadku stwierdzenia bezdechu, prawidłowego prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Ponadto uczniowie zapoznali się z obiektami symulacyjnymi, które wykorzystywane są do zajęć szkoleniowych, w jakich uczestniczą policjanci, a nawet uczestniczyli jako widzowie w scenkach sytuacyjnych, podczas których młodzi policjanci przeprowadzali interwencje w różnych pomieszczeniach symulacyjnych.

W trakcie ćwiczeń uczniowie mogli zapoznać się ze środkami przymusu bezpośredniego stosowanymi przez funkcjonariuszy na służbie.

 

Dzięki uprzejmości Komendanta Szkoły Policji w Słupsku po raz kolejny uczniowie klas policyjnych mieli okazję zapoznać się z systemem szkolenia policjantów i doboru do służby w Policji. Dzięki takim wizytom uczniowie mogą w sposób praktyczny poznać system szkolenia i zakres wykonywanych zadań przez policjantów. Przyszli adepci wrócili do szkoły pełni wrażeń i jeszcze bardziej zadowoleni z wyboru kształcenia w klasie policyjnej, mając jednocześnie nadzieję powrotu do Szkoły Policji, tym razem w charakterze jej słuchaczy.

 

Tekst: D. Piekarski

Data publikacji: 02-12-2022