O szkole

 

Zapraszamy do Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach

W Szkole Technicznej BZDZ w Chojnicach Uczniowie kształcą się w zawodzie TECHNIK LOGISTYK, wybierając jeden z czterech profili mundurowych:

  • wojskowy,
  • policyjny,
  • strażacki,
  • służby więziennej.

Doskonale wykwalifikowana kadra przygotowuje Uczniów do pracy w zawodzie – w zakresie planowania, realizowania i kontrolowania, sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Uczniowie doświadczenie zdobywają podczas praktyk w Polsce i za granicą, dzięki międzynarodowym stażom w ramach projektu ERASMUS+
Jednym słowem jest to zawód „na czasie”, potrzebny w każdym współczesnym przedsiębiorstwie.

Organem założycielskim szkoły jest Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne, który posiada uprawnienia firmy szkoleniowej, dlatego też Uczniowie mają możliwość ukończenia wybranego kursu zawodowego z gwarantowaną zniżką.

Dzięki naszemu innowacyjnemu kształceniu tzw. systemowi dualnemu, czyli powiązaniu teorii, praktyki i dodatkowych kursów zawodowych nasi Absolwenci są bardziej konkurencyjni na rynku pracy i mają większe szanse na zatrudnienie.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zdobycia kwalifikacji branżowych z wojska, policji, straży pożarnej oraz służby więziennej, potwierdzonych certyfikatami i uprawnieniami.

W trakcie nauki organizujemy liczne wyjazdy sprawnościowo – szkoleniowe oraz zajęcia dodatkowe związane z wybranym profilem, prowadzone przez doświadczonych funkcjonariuszy służb mundurowych (zajęcia na poligonie, strzelnicach oraz w centrach i ośrodkach szkoleniowych wojska, policji, straży pożarnej i służby więziennej). Każdy Uczeń otrzymuje nowe umundurowanie za darmo!

Każdego roku nasi najlepsi Uczniowie otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów, Społeczność Uczniowska bierze udział w licznych konkursach i olimpiadach, zdobywając niejednokrotnie podium. Zostaliśmy wielokrotnie wyróżnieni za najaktywniejsze  działania propagujące postawę prospołeczną i obywatelską, bezinteresowną pomoc, szczególne zaangażowanie w działania hospicjum i udział w akcjach charytatywnych, także liczne podziękowania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Chcesz wstąpić w nasze szeregi? Czekamy właśnie na Ciebie!