Powalcz o stypendium!

Informujemy, że w tym roku rusza kolejna edycja Programu Stypendialnego dla dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie realizowane jest przez FAM-Technika Odlewnicza sp. z o.o. wraz Partnerami Programu, którymi są Miasto Chełmno, Gmina Chełmno, Powiat Chełmiński oraz Fundacja Odlewnia.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Programu Stypendialnego o przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/21 spełniali wszystkie poniższe warunki:

a) byli uczniami VII lub VIII klasy szkół podstawowych bądź kształcili się w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Chełmna albo gminy Chełmno,

b) uzyskali średnią z przedmiotów na świadectwie z roku szkolnego 2020/21  4,50 lub wyższą,

c) osiągnęli sukcesy w dziedzinie nauki, sportu, kultury, sztuki,

d) wyróżniali się działalnością społeczną na rzecz lokalnej społeczności, kultury, środowiska naturalnego itp.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem wniosek o przyznanie stypendium składa uczeń pełnoletni we własnym imieniu bądź rodzic lub opiekun prawny w imieniu niepełnoletniego ucznia.

Informacja FAMRozliczenie; Oświadczenia; Wniosek; Regulamin

Celem Programu Stypendialnego jest wsparcie finansowe najzdolniejszych uczniów szkół publicznych i niepublicznych z terenu Miasta Chełmna albo gminy Chełmno, którzy wyróżniają się wynikami w nauce i działalnością społeczną.

Warto powalczyć!

Data publikacji: 19-11-2021