List gratulacyjny

We wtorek 28 września w Toruńskiej Delegaturze Kuratorium Oświaty odbyło się spotkanie dyrektorów szkół, które uzyskały wysokie wyniki Egzaminu Maturalnego w roku szkolnym 2020/21. Pani wicekurator, Maria Mazurkiewicz, podziękowała zebranym za skuteczne działania podejmowane przez szkoły na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.

Jesteśmy dumni, że, mimo trudów zdalnego nauczania udało nam się znaleźć w gronie najlepszych:)

Serdecznie dziękujemy całej kadrze pedagogicznej, uczniom i rodzicom za ciężką pracę. Życzymy sobie dalszych sukcesów i utrzymania wysokiej pozycji w rankingu szkół.

Brawo MY:)))

Data publikacji: 30-09-2021