Ośrodek Szkoleniowy BZDZ w Sępólnie Krajeńskim

Ośrodek Szkoleniowy Sępólno Krajeńskie

​Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim prowadzi kursy i szkolenia w zakresie tj. m.in.

  • Pierwszej pomocy przedmedycznej i P/poż
  • BHP
  • podstaw obsługi komputerów i księgowości
  • pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
  • uprawnień dla palaczy CO
  • uprawnień energetycznych (elektryczne, cieple i gazowe)
  • kierowcy operatora wózków jezdniowych
  • przyuczających do zawodu np. murarz, brukarz, stolarz itp.

Ponadto Ośrodek współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Krajeńskim, OPS w Sępólnie Krajeńskim, Stowarzyszeniem Dorośli-Dzieciom w Sępólnie Krajeńskim, MGOPS w Więcborku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku.

Ośrodek współpracuje również z pracodawcami z terenu powiatu sępoleńskiego w zakresie szkoleń pracowników celem podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

Ośrodek w Sępólno Krajeńskim prowadzi także Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w systemie zaocznym (zajęcia sobota, niedziela).

Od 1992r. kierownikiem Ośrodka jest Ewa Majcher

Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej.