Operator ładowarki, klasa III

Operator ładowarki, klasa III

GRUPA

DATA ROZPOCZĘCIA
SZKOLENIA

DATA ZAKOŃCENIA
SZKOLENIA

MIEJCE SZKOLENIA

I

14.04.2019

30.05.2019

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
ul. Lichnowska 5
89-620 Chojnice

II

24.07.2019

27.08.2019

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
ul. Lichnowska 5
89-620 Chojnice