„Szkolenie = Dobre Zatrudnienie”

Projekt „Szkolenie = Dobre Zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

blank

Dokumenty do pobrania

» Harmonogram szkoleń

O projekcie

Realizator:
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne

Cel projektu:
Poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy.

Termin realizacji:
01.06.2017 r. – 31.03.2020 r.

Projekt skierowany jest do osób:

  1. W wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem kwalifikacji zawodowych.

  2. Pracujących, zatrudnionych w sektorze MMiŚP i podmiotach ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwach społecznych.

  3. Zamieszkujących zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego jeden z niżej wymienionych powiatów: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, starogardzki, tczewski i słupski.

  4. Posiadających niskie kwalifikacje (wykształcenie maksymalnie średnie), 80% Uczestników i Uczestniczek projektu, to osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Zadania realizowane w projekcie:

W ramach projektu oferujemy kursy:

1. Operator koparkoładowarki, klasa III, wszystkie typy

2. Operator koparki jednonaczyniowej, klasa III, wszystkie typy

3. Operator ładowarki jednonaczyniowej, klasa III, wszystkie typy

4. Operator wózka podnośnikowego z bezpieczną wymianą butli

5. Spawacz metodą MAG (135) – spoiny pachwinowe

6. Spawacz metodą TIG (141)

7. Operator żurawi przenośnych HDS

8. Samodzielny księgowy (bilansista)

9. Ślusarz-spawacz

10. Uprawnienia elektryczne SEP powyżej 1 kV

11. Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV

Planowane efekty: Objęcie 360 Uczestników Projektu (KiM) szkoleniami zawodowymi podwyższającymi i uzupełniającymi kwalifikacje zawodowe. Otrzymanie uprawnień/certyfikatów potwierdzających zdobycie kwalifikacji przez min. 85% UP. Udział w szkoleniach związany będzie z branżą: spawalnictwa, budownictwa, przemysłu oraz pokrewną dla każdej z ww. branży księgowością. Udział w szkoleniach przyczyni się do poprawy sytuacji UP na rynku pracy umożliwiając awans zawodowy lub utrzymanie posiadanego zatrudnienia.

Wartość projektu: 1 259 280,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 070 388,00 zł 

Biuro projektu:

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne
ul. Fordońska 120 – budynek C
85-739 Bydgoszcz
tel. 795 591 370

blank

Dodano: 2017-06-01