Operator koparko-ładowarki, klasa III, wszystkie typy

Operator koparko-ładowarki, klasa III, wszystkie typy

GRUPA

DATA ROZPOCZĘCIA
SZKOLENIA

DATA ZAKOŃCENIA
SZKOLENIA

MIEJCE SZKOLENIA

I

07.11.2018

23.12.2018

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
ul. Lichnowska 5
89-620 Chojnice

II

09.11.2018

23.12.2018

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
ul. Lichnowska 5
89-620 Chojnice

III

14.04.2019

28.05.2019

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
ul. Lichnowska 5
89-620 Chojnice