Operator koparki jednonaczyniowej, klasa III

Operator koparki jednonaczyniowej, klasa III

GRUPA

DATA ROZPOCZĘCIA
SZKOLENIA

DATA ZAKOŃCENIA
SZKOLENIA

MIEJCE SZKOLENIA

I

04.02.2019

16.03.2019

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
ul. Lichnowska 5
89-620 Chojnice

II

07.02.2019

16.03.2019

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
ul. Lichnowska 5
89-620 Chojnice

III

23.07.2019

27.08.2019

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
ul. Lichnowska 5
89-620 Chojnice