Obsługa wózków podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

Obsługa wózków podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

GRUPA

DATA ROZPOCZĘCIA
SZKOLENIA

DATA ZAKOŃCENIA
SZKOLENIA

MIEJCE SZKOLENIA

I

22.11.2018

13.12.2018

Ośrodek Szkoleniowy Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Czersku
ul. Lipowa 2a
89-650 Czersk