Centrum Kształcenia Kadr Bydgoszcz

Kurs na wózki widłowe BZDZ Bydgoszcz

Urządzenia transportu bliskiego są dziś niezastąpione w fabrykach i sklepach wielkopowierzchniowych, halach produkcyjnych oraz w magazynach czy zakładach przemysłowych. Dlatego nasz kurs na wózki widłowe Bydgoszcz cieszy się tak dużą popularnością. Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z nabywaniem umiejętności praktycznych, szkolimy profesjonalnych operatorów wózków widłowych. Solidne przygotowanie pozwala na przystąpienie do egzaminu UDT i uzyskanie kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych.

ZAPISZ SIĘ NA KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

NAJBLIŻSZY KURS ROZPOCZYNA SIĘ
25.06.2024

Formularz zapisu na kurs

  * pola oznaczone gwiazdką są wymagane

  Imię i nazwisko *

  Adres e-mail *

  Telefon

  Uwagi / Dodatkowe informacje

  Wysyłając formularz akceptujesz politykę prywatności i RODO

  Kategorie uprawnień na wózki widłowe

  Uprawnienia na operatora wózków, wydawane przez UDT, dotyczą poniższych urządzeń transportu bliskiego:

  • wózki widłowe spalinowe wraz z instalacją LPG
  • wózki widłowe spalinowe,
  • wózki widłowe z napędem elektrycznym.

  W naszym ośrodku w Bydgoszczy prowadzimy profesjonalne przygotowanie kandydatów na operatorów wózków widłowych. Udział w takim szkoleniu pozwala poznać teoretyczne aspekty pracy operatora oraz praktyczne zasady, związane z korzystaniem z wózków widłowych. Ukończenie kursu wiąże się z przystąpieniem do państwowego egzaminu, który przeprowadzany jest w BZDZ lub też u klienta, po ustaleniu szczegółów z komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

  Po zdanym egzaminie UDT nasz kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne oraz ważne terminowo z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji. Zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego, wyróżnia się dwie kategorie uprawnień na wózki widłowe:

  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

   

  Rodzaje wózków widłowych

  Kurs na wózki widłowe Bydgoszcz pozwala zapoznać się z obsługą i mechanizmem działania urządzeń, które dzieli się ze względu na napęd lub też pełnione funkcje. Napędem może być benzyna, olej napędowy, gaz LPG lub CNG. W takim przypadku mówimy o wózkach widłowych spalinowych. Emisja spalin do otoczenia warunkuje konieczność ich pracy na otwartym obszarze lub też zastosowania odpowiednich filtrów, umożliwiających bezpieczną pracę w zamkniętej przestrzeni. Wózki widłowe elektryczne napędzane są dzięki wykorzystaniu akumulatora, przez co mogą być stosowane tam, gdzie emisja spalin stanowiłaby poważne zagrożenie dla zdrowia i życia operatorów.

  Szkolenia na wózki widłowe Bydgoszcz przygotowują również do pracy z wózkami jezdniowymi, w zależności od pełnionych przez nie funkcji. Wśród nich wyróżnia się wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem, określane również mianem ładowarek teleskopowych. Posiadają one długi wysięgnik, dzięki czemu w znaczący sposób zwiększa się zasięg ich pracy. W trudno dostępnych miejscach wykorzystywane są wózki widłowe terenowe, a manewrowanie w wąskich korytarzach hal i magazynów ułatwiają wózki widłowe boczne. Listę zamykają natomiast wózki widłowe z wysuwanym masztem, działające na podobnych zasadach, jak ładowarki teleskopowe, choć w ich przypadku rozstaw wideł można dostosować adekwatnie do rozmiaru podnoszonego ładunku.

  ZDJĘCIA Z KURSU NA WÓZKI WIDŁOWE

  Wymagania na kurs wózków jezdniowych

  Organizowany w naszym ośrodku kurs na wózki jezdniowe przeznaczony jest zarówno dla młodych ludzi, dopiero wchodzących na rynek pracy, jak i dla tych, którzy chcą przekwalifikować się lub poszerzyć swoje kompetencje. Dobrze wyszkolony operator wózka widłowego znajdzie zatrudnienie w hurtowniach, magazynach, sklepach wielkopowierzchniowych i w zakładach produkcyjnych. Uprawnienia na wózki widłowe otwierają możliwość podjęcia pracy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Celem kursu będzie więc odpowiednie wsparcie teoretyczne i praktyczne, przygotowujące do profesjonalnej obsługi wózka widłowego.

  Kursy zawodowe, organizowane w naszym ośrodku w Bydgoszczy, pozwalają na zdobycie kompetencji, pożądanych na współczesnym rynku pracy. Aby odbyć kurs na wózki widłowe, należy mieć ukończone 18 lat i posiadać minimum podstawowe wykształcenie. Wymagamy również zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy jako operator wózka widłowego, które wystawiane jest przez lekarza. Przeciwwskazaniem będą chociażby nieleczone wady wzroku, choroby psychiczne, utrata słuchu w stopniu znacznym oraz epilepsja.

  MASZ PYTANIA ODNOŚNIE KURSU? – ZADZWOŃ TEL. 889-804-846!

  Jak wygląda egzamin na wózki widłowe?

  Kurs na operatora wózka widłowego kończy się przystąpieniem do egzaminu państwowego, odbywającego się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Operator wózka widłowego Bydgoszcz zdaje egzamin przed komisją, powołaną przez tutejszy Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin ten weryfikuje umiejętności obsługi:

  • wózków widłowych z mechanicznym napędem podnoszenia (bez wózków z wysięgnikiem),
  • wózków widłowych z wysięgnikiem,
  • wózków jezdniowych z operatorem podnoszonym razem z ładunkiem,
  • wózków jezdniowych podnośnikowych, wyposażonych w mechaniczny napęd, podnoszący operatora wraz z ładunkiem.

  Celem kursu na wózki widłowe jest przygotowanie kandydatów do uczestnictwa w części teoretycznej i praktycznej egzaminu. Na część teoretyczną składa się 15 pytań, z których na 11 trzeba odpowiedzieć prawidłowo, by uzyskać pozytywny wynik. Dopiero wówczas można przystąpić do egzaminu z części praktycznej. W pierwszym etapie kursant musi udzielić wyczerpującej odpowiedzi, związanej z zagadnieniem dotyczącym codziennej obsługi wózka oraz bieżącą kontrolą jego stanu technicznego. Druga część to z kolei pokaz umiejętności manewrowania pomiędzy ustawionymi przeszkodami wózkiem widłowym obciążonym paletą. Absolwenci kursu, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym, uzyskują uprawnienia na operatora wózków widłowych, poszerzając tym samym swoje umiejętności i kompetencje na rynku pracy.