Zamówienia dla szkół – komputery

Zapytanie ofertowe

Bydgoszcz, dnia 17.11.2020 r.

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne

Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

e-mail: biuro@bzdz.pl

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 100 szt. komputerów typu laptop z systemem operacyjnym (wg specyfikacji z załącznika nr 1).
 • Szkoła Techniczna w Bydgoszczy – 25 szt.
 • Szkoła Techniczna w Chojnicach – 20 szt.
 • Szkoła Techniczna w Mroczy – 20 szt.
 • Szkoła Techniczna w Ciechanowie – 15 szt.
 • Szkoła Techniczna w Aleksandrowie Kujawskim – 15 szt.
 • Szkołą Techniczna w Kołaczkowie – 5 szt.
 1. Wykonawca przedłoży zamawiającemu faktury wg. ustalonego wzoru.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. dostawa komputerów : do dnia 30.11.2020r.

Termin płatności: w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 Ofertę na prawidłowo wypełnionym formularzu (załącznik nr 2) prosimy złożyć elektronicznie w terminie do dnia 20.11.2020r. do godz. 15:00 na adres e-mail biuro@bzdz.pl,

Za pośrednictwem poczty, kuriera, lub osobiście w sekretariacie Zarządu Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo-Technicznego w Bydgoszczy ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

 

V. OCENA OFERTY

Kryterium oceny ofert:

80% cena

20% termin dostawy

 

 VI. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

Krzysztof Niemczewski                                               

tel: 52 345 36 73-75                                                                      

e-mail: krzysztof.niemczewski@bzdz.pl                               

 

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Komputer typu LAPTOP

 

TYP

Komputer laptop DELL

PROCESOR

Intel Core i3 siódmej generacji

PAMIĘĆ OPERACYJNA

8GB

PARAMETRY PAMIĘCI MASOWEJ

256 SSD

KARTA GRAFICZNA

Zintegrowana

DZWIĘK

 

 

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Wbudowany Mikrofon

Wbudowane głośniki stereo

EKRAN

15,6 Cala matowy FullHD

ŁĄCZNOŚĆ

 

 

LAN 10/100/1000Mbps

Moduł Bluetooth

Wi-Fi 802.11 b/g/n

RODZAJE WEJŚĆ/WYJŚĆ

USB 3.0, USB 2.0, HDMI, RJ 45 (LAN), słuchawki, mikrofon

SYSTEM OPERACYJNY

Microsoft Windows 10 PRO PL wersja 64 bit

GWARANCJA

36 m-cy

 

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

 

……………………………………………………………………                                       ………………………………………………………

(nazwa oferenta)                                                                                                                    (miejscowość, data)

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia ………….. dotyczące zakupu komputerów typu laptop 100 szt. (wg. specyfikacji z załącznika nr 1.).

 

 1. Nazwa laptopa, model, seria, specyfikacja

TYP

 

 

PROCESOR

 

 

PAMIĘĆ OPERACYJNA

 

 

PARAMETRY PAMIĘCI MASOWEJ

 

 

KARTA GRAFICZNA

 

 

 

DZWIĘK

 

 

EKRAN

 

 

 

ŁĄCZNOŚĆ

 

 

 

RODZAJE WEJŚĆ/WYJŚĆ

 

 

 

SYSTEM OPERACYJNY

 

 

 

GWARANCJA

 

 

 1. Oferuję cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia………………………………………….zł.
  słownie(………………………………………………………………………………………………………………zł brutto).
 2. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją Zapytania Ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego, nie wnosimy do niej uwag.
 3. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wskazany w Zapytaniu Ofertowym.

 

 

………………………………………………………….

(podpis oferenta)