Operator koparkoładowarki, koparki jednonaczyniowej, ładowarki jednonaczyniowej

Kiedy:
30 czerwiec 2020 całodniowy
2020-06-30T00:00:00+02:00
2020-07-01T00:00:00+02:00

Zapraszamy na szkolenie dla operatorów maszyn budowlanych:

  • Operator koparkoładowarki kl. III, wszystkie,
  • Operator koparki jednonaczyniowej kl. III,
  • Operator koparki jednonaczyniowej kl. I,
  • Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III,
  • Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I

 Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 2 czerwca 2020 r.

 Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenia co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające  „Brak przeciwwskazań do wykonywania

i pobierania praktycznej nauki podczas kursu operatora …………………….
wskazać określoną specjalność (np. operator koparkoładowarki).

Po ukończeniu kursu, absolwent przystępuje do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje książeczkę z uprawnieniami wystawionymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Przypominamy, aby zdobyć uprawnienia w kl. I operator nie musi posiadać uprawnień w niższej klasie na daną maszynę – kurs od podstaw – 175 h dydaktycznych (popołudnia i/lub weekendy)

Kurs rozszerzający uprawnienia do kl. I – 41 h dydaktycznych (popołudnia i/lub weekendy)

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

 Rozpoczęliśmy nabór na szkolenia w ramach projektu: „Nowe kwalifikacje = nowe możliwości” finansowanego z Funduszy Europejskich. Zadzwoń i sprawdź, czy spełniasz wymagania projektu, a kurs zrealizujesz za darmo!!!

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16
882 830 994
698 931 113

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Data publikacji: 14-05-2020