Kurs pracownik ogólnobudowlany

Kiedy:
24 kwiecień 2022 całodniowy
2022-04-24T00:00:00+02:00
2022-04-25T00:00:00+02:00

Cel kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do wykonywania prac ogólnobudowlanych w zakresie robót remontowych oraz prac murarsko-tynkarskich. Podczas szkolenia uczestnik kursu będzie miał możliwość  zaznajomi się z:

  • BHP, prawo pracy, I pomoc przedlekarska,
  • dokumentacja techniczna robót budowlanych,
  • zarys budownictwa ogólnego – materiały i urządzenia techniczne,
  • przygotowanie frontu pracy, naprawa muru, naprawa tynków zwykłych, wykonawstwo okładzin ścian i posadzek mineralnych,
  • roboty malarskie.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (zgodnie z § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Termin rozpoczęcia kursu: 09.02.2022 r., 24.04.2022 r., 09.06.2022 r.

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 52 397 34 16
kom. 882 830 994
kom. 698 931 113

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Data publikacji: 29-12-2021