Kurs pracownik gospodarczy z uprawnieniami do 1 kV

Kiedy:
6 kwiecień 2022 całodniowy
2022-04-06T00:00:00+02:00
2022-04-07T00:00:00+02:00

Cel kształcenia

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji pracownika gospodarczego oraz zdobycie umiejętności i wiedzy w zakresie planowania, organizacji pracy i prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz zdobycie wiedzy z zakresu i terminów wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (zgodnie z § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Termin rozpoczęcia kursu: 20.01.2022r., 24.02.2022 r., 06.04.2022 r., 30.05.2022 r.

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 52 397 34 16
kom. 882 830 994
kom. 698 931 113

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Data publikacji: 29-12-2021