Kurs Operator żurawi przenośnych HDS

Kiedy:
23 wrzesień 2020 całodniowy
2020-09-23T00:00:00+02:00
2020-09-24T00:00:00+02:00

BZDZ Centrum Kształcenia w Chojnicach zaprasza na szkolenie Operator żurawi przenośnych HDS.

Przewidywany termin szkolenia wrzesień 2020 r.

Kurs – operator żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS) daje uprawnienia do operowania hydraulicznym dźwigiem samochodowym. Kurs kończy się egzaminem, a po zdanym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego otrzymuje się uprawnienia do obsługi „HDS”. Kurs obsługi „HDS” przeznaczony jest dla kierowców zawodowych i prywatnych właścicieli firm usługowych i transportowych, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o możliwość załadunku.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przenośnych, oraz zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji.

Wymagania do rozpoczęcia kursu– operator żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS):

  • ukończone 18 lat
  • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

blankKurs przeprowadzany jest w oparciu o program Urzędu Dozoru Technicznego i kończący się egzaminem przed komisją UDT.

Po ukończeniu kursu, absolwent przystępuje do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje Zaświadczenie Kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16
882 830 994
698 931 113

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Data publikacji: 13-07-2020