Kurs operator wózków jezdniowych stacjonarnie / online

Kiedy:
26 wrzesień 2022 całodniowy
2022-09-26T00:00:00+02:00
2022-09-27T00:00:00+02:00

BZDZ Centrum Kształcenia w Chojnicach zaprasza na kurs:
OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH stacjonarnie/online

Kurs przeprowadzany jest w oparciu o program Urzędu Dozoru Technicznego i kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Rozpoczęcie szkolenia: 26.09.2022.

Po ukończeniu kursu, absolwent przystępuje do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje Zaświadczenie Kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

blank

Zapraszamy również na kurs przygotowujący do egzaminu UDT operatorów wózków jezdniowych, którzy posiadają imienne zezwolenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, do obsługi wózków jezdniowych, wymagane będzie potwierdzenie nabycia kwalifikacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

blank

Imienne zezwolenia wydawane po ukończeniu kursu tracą ważność wg następującego schematu:

  1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. ważne do 31 grudnia 2023 r.
  2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. ważne do 31 grudnia 2026 r.
  3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 52 397 34 16
kom. 882 830 994
kom. 698 931 113

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Data publikacji: 11-03-2022