Kurs montażysty rusztowań budowlano – montażowych metalowych

Kiedy:
21 kwiecień 2022 całodniowy
2022-04-21T00:00:00+02:00
2022-04-22T00:00:00+02:00

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia:  21 kwiecień 2022r.

Celem kursu jest przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w zawodzie montażysty rusztowań.

Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje książeczkę z uprawnieniami wystawionymi przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

blank

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie podstawowe,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w charakterze montażysty rusztowań.

blank blank

Kontakt:

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu
Ul. Jacewska 164
88-100 Inowrocław

tel. 52 355 36 26

Formularz zgłoszeniowy – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: okz-inowroclaw@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Data publikacji: 31-05-2021