Kurs kierownik klubów seniora i animatorów

Kiedy:
5 maj 2022 całodniowy
2022-05-05T00:00:00+02:00
2022-05-06T00:00:00+02:00

BZDZ Centrum Kształcenia w Chojnicach zaprasza na kurs:
KIEROWNIK KLUBÓW SENIORA I ANIMATORÓW.

Kluby Seniora to miejsca spotkań osób starszych, które mają przeciwdziałać ich osamotnieniu i marginalizacji, jednocześnie poprawiając ich psychiczną i fizyczną kondycję.

Cel szkolenia:

Przedstawienie możliwych do przeprowadzenia w ramach Klubów zajęć oraz nauka- jak w atrakcyjny sposób zorganizować Seniorom czas wolny, jak ich aktywizować i reintegrować z lokalną społecznością.
Ponadto wskażemy też, jakie działania można im zaproponować z zakresu poprawy kondycji psychoruchowej, psychicznej, jakie wsparcie specjalistyczne powinny oferować placówki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 28.03.2022, 05.05.2022 r.
Istnieje możliwość odbycia szkolenia online w czasie rzeczywistym.

Osoby prowadzące Klub Seniora (Kierownicy, Animatorzy) powinni przejść co najmniej 20-godzinny kurs przygotowujący do pełnienia takiej funkcji – wynika z załącznika nr 3 do Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.2. Usługi społeczne RPO WP 2014-2020 *.

* Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej.

Plan szkolenia obejmuj takie tematy jak:

  • organizacja Klubu Seniora krok po kroku, niezbędna dokumentacja;
  • działalność prozdrowotna, kulturalna i edukacyjna w Klubach Seniora;
  • poradnictwo psychologiczne – diagnozowanie, profilaktyka, terapia;
  • zagospodarowanie czasu wolnego;
  • współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i wzajemne zależności między tymi podmiotami;

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (zgodnie z § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 52 397 34 16
kom. 882 830 994
kom. 698 931 113

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Data publikacji: 11-03-2022