Kurs kierowca operator wózków jezdniowych

Kiedy:
17 czerwiec 2020 całodniowy
2020-06-17T00:00:00+02:00
2020-06-18T00:00:00+02:00

Zapraszamy do udziału w kursie: „Kierowca operator wózków jezdniowych”.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 17 czerwca 2020 r.

Kurs przeprowadzany jest w oparciu o program Urzędu Dozoru Technicznego i kończy się egzaminem przed komisją UDT.

blank

Zapraszamy również na kurs przygotowujący do egzaminu UDT operatorów wózków jezdniowych, którzy posiadają imienne zezwolenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, do obsługi wózków jezdniowych, wymagane będzie potwierdzenie nabycia kwalifikacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

Imienne zezwolenia wydawane po ukończeniu kursu tracą ważność wg następującego schematu:

– wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. ważne do 31 grudnia 2023 r.
– wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. ważne do 31 grudnia 2026 r.
– wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Szkolenie kończy się egzaminem UDT.

blank

Kontakt:

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu
Ul. Jacewska 164
88-100 Inowrocław

tel. 52 355 36 26

Formularz zgłoszeniowy – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: okz-inowroclaw@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Będzie nam bardzo miło jeśli państwo skorzystają z naszej oferty.

Serdecznie zapraszamy! 😊

Data publikacji: 04-06-2020