Kurs kadry i płace – zakres podstawowy

Kiedy:
10 marzec 2023 całodniowy
2023-03-10T00:00:00+01:00
2023-03-11T00:00:00+01:00

BZDZ Centrum Kształcenia w Chojnicach zaprasza na:
Kurs kadry i płace – zakres podstawowy

Tematyka obejmuje następujące zagadnienia:

1)       Źródła prawa pracy, zasady prawa pracy, obowiązki informacyjne.

2)       Dokumentacja pracownicza.

3)       Obowiązki w zakresie BHP i badań lekarskich.

4)       Nawiązanie stosunku pracy, rodzaje umów i ich treść.

5)       Zmiana warunków zatrudnienia, aneksy, porozumienia, wypowiedzenia zmieniające.

6)       Urlopy wypoczynkowe, zasady udzielania, wymiar urlopu, inne rodzaje urlopu i dni wolne.

7)       Czas pracy, systemy i rozkłady, pora nocna, nadgodziny, ewidencja czasu pracy.

8)       Rozwiązanie stosunku pracy, zasady i warunki, świadectwo pracy.

9)       Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych, umowa zlecenia, umowa o dzieło.

blank

Płace

1)       Pojęcie wynagrodzenia, systemy wynagradzania, składniki, wynagrodzenie minimalne.

2)       Obliczanie wynagrodzenia od brutto do netto, składki ZUS, podatek dochodowy.

3)       Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

4)       Wynagrodzenie urlopowe.

5)       Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa.

6)       Rozliczanie wynagrodzeń na umowie zlecenia i umowie o dzieło.

7)       Potrącenia z wynagrodzeń.

 

Rozpoczęcie szkolenia – 10.03.2023 r.

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 52 397 34 16
kom. 882 830 994
kom. 698 931 113

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Data publikacji: 16-12-2022