Kurs kadry i płace w praktyce (+Płatnik) – zakres podstawowy

Kiedy:
12 kwiecień 2023 całodniowy
2023-04-12T00:00:00+02:00
2023-04-13T00:00:00+02:00

BZDZ Centrum Kształcenia w Chojnicach zaprasza na:
KURS KADRY I PŁACE W  PRAKTYCE ( + PŁATNIK) – zakres podstawowy

Tematyka obejmuje następujące zagadnienia:

Kadry

 • Źródła prawa pracy, zasady prawa pracy, obowiązki informacyjne.
 • Dokumentacja pracownicza.
 • Obowiązki w zakresie BHP i badań lekarskich.
 • Nawiązanie stosunku pracy, rodzaje umów i ich treść.
 • Zmiana warunków zatrudnienia, aneksy, porozumienia, wypowiedzenia zmieniające.
 • Urlopy wypoczynkowe, zasady udzielania, wymiar urlopu, inne rodzaje urlopu i dni wolne.
 • Czas pracy, systemy i rozkłady, pora nocna, nadgodziny, ewidencja czasu pracy.
 • Rozwiązanie stosunku pracy, zasady i warunki, świadectwo pracy.
 • Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych, umowa zlecenia, umowa o dzieło.

Płace

 • Pojęcie wynagrodzenia, systemy wynagradzania, składniki, wynagrodzenie minimalne.
 • Obliczanie wynagrodzenia od brutto do netto, składki ZUS, podatek dochodowy.
 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
 • Wynagrodzenie urlopowe.
 • Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa.
 • Rozliczanie wynagrodzeń na umowie zlecenia i umowie o dzieło.
 • Potrącenia z wynagrodzeń.

Program Płatnik (10h)

 • Obsługa płatnika – zakładu pracy, obsługa kartoteki płatnika
 • Rejestr ubezpieczonych, dokumenty zgłoszeniowe
 • Dokumenty rozliczeniowe
 • Korekty dokumentów
 • Informacje ZUS IWA, ZUS ZSWA, informacja dla osoby ubezpieczonej

Rozpoczęcie szkolenia – 12.04.2023 r.

Szkolenie w trybie popołudniowym i/lub weekendowym (50 h)

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 52 397 34 16
kom. 882 830 994
kom. 698 931 113

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Data publikacji: 21-02-2023