Kurs glazurnik

Kiedy:
25 maj 2022 całodniowy
2022-05-25T00:00:00+02:00
2022-05-26T00:00:00+02:00

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do bezpiecznej pracy w zakresie robót wykończeniowych oraz obsługi różnymi narzędziami.  Realizacja tego celu wymaga zapoznania uczestników szkolenia z zagadnieniami dotyczącymi:

  • dokumentacji projektowej,
  • BHP na budowie,
  • materiałów, narzędzi, sprzętu i urządzeń w pracy na stanowisku glazurnik,
  • składowania, magazynowania i transportu materiałów,
  • czynności przygotowawczych,

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (zgodnie z § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Termin rozpoczęcia kursu: 08.03.2022 r., 25.05.2022 r.

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 52 397 34 16
kom. 882 830 994
kom. 698 931 113

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Data publikacji: 29-12-2021