Kurs energetyczny z uprawnieniami URE ONLINE!

Kiedy:
26 maj 2020 całodniowy
2020-05-26T00:00:00+02:00
2020-05-27T00:00:00+02:00

Twoje uprawnienia energetyczne straciły ważność? Może obecna sytuacja wymusza na Tobie zmianę zawodu? Zapraszamy do udziału w kursie energetycznym – zdobycie/odnowienie  uprawnień (GR. 1, GR. 2, GR. 3) – KURS ONLINE. 

Terminy rozpoczęcia kursu – 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 26 i 28 maja 2020 r.
– NABÓR CIĄGŁY! –

Gr. I – urządzenia i sieci elektryczne – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej. Zakres: pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10 *

Gr. II – urządzenia cieplne – pełen zakres*

Gr. III – urządzenia i sieci gazowe – zakres: pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10*

* Rodzaj i zakres uprawnień zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129 poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141 poz.1189).

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Wszystko wytłumaczymy, a w razie potrzeby, na czas trwania kursu i/lub egzaminu, zabezpieczymy w niezbędny sprzęt/program:) 

52 397 34 16
882 830 994

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Data publikacji: 21-04-2020