Kurs BHP dla pracowników administracyjno – biurowych stacjonarnie / online

Kiedy:
2 sierpień 2022 całodniowy
2022-08-02T00:00:00+02:00
2022-08-03T00:00:00+02:00

BZDZ Centrum Kształcenia w Chojnicach zaprasza na kurs:
BHP dla pracowników administracyjno – biurowych (stacjonarnie/online)

 Cel kształcenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  4. postępowania w wazie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo- badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Centrum Kształcenia BZDZ w Chojnicach jako jedni z nielicznych posiada akredydację CIOP (Centralnego Instytutu Ochrony Pracy).

 Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Termin rozpoczęcia kursu: 04.05.2022, 07.06.2022, 06.07.2022, 02.08.2022
Kurs prowadzony stacjonarnie i/lub ONLINE

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 52 397 34 16
kom. 882 830 994
kom. 698 931 113

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Data publikacji: 06-04-2022