Kurs BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (stacjonarnie/online)

Kiedy:
2 kwiecień 2022 całodniowy
2022-04-02T00:00:00+02:00
2022-04-03T00:00:00+02:00

Cel kształcenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
    i higieny pracy
  4. postępowania w wazie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

Czas trwania kursu – 16 h

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Termin rozpoczęcia kursu: 05.01.2022 r., 16.02.2022 r., 02.04.2022 r.
Kurs prowadzony stacjonarnie i/lub ONLINE

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 52 397 34 16
kom. 882 830 994
kom. 698 931 113

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Data publikacji: 29-12-2021