Kurs Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – BHP

Kiedy:
1 marzec 2023 całodniowy
2023-03-01T00:00:00+01:00
2023-03-02T00:00:00+01:00

Centrum Kształcenia BZDZ w Chojnicach zaprasza na:
Kurs Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – BHP

Termin rozpoczęcia kursu: nabór ciągły

Do kogo ten kurs jest skierowany:

Szkolenie i kursy BHP są obowiązkiem każdego pracodawcy, który musi zapewnić sobie i swoim pracownikom odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad BHP. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom mamy do zaoferowania profesjonalne kursy dopasowane do miejsca, czasu i potrzeb.

blank

Szkolenia okresowe skierowane są do:

  • Pracodawców
  • Osób kierujących pracownikami
  • Pracowników administracyjno – biurowych
  • Pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy. Odpis zaświadczenia przechowywany jest w aktach osobowych pracownika.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 52 397 34 16
kom. 882 830 994
kom. 698 931 113

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Data publikacji: 31-01-2023