Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego

Kiedy:
26 sierpień 2020 całodniowy
2020-08-26T00:00:00+02:00
2020-08-27T00:00:00+02:00

BZDZ Centrum Kształcenia w Chojnicach zaprasza do udziału w kursie: „Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego”.

Kurs realizowany w terminach: 26.-27.08.2020 r

lub 29.08.2020 oraz 05.09.2020 r.

liczba godzin: 20

cena: 500 zł

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi. Przedstawione zostaną obowiązki intendenta w odniesieniu do Kodeksu Pracy w zakładach żywienia zbiorowego. Omówione będą zagadnienia dotyczące prawa zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa  zdrowotnego żywności. Uczestnicy zdobędą również wiedze na temat zasad GHP, GMP i elementów HACCP.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego m.in. ośrodków przedszkolnych, szkolnych, żłobków, szpitali, domu pomocy społecznej jak również osób pracujących w zawodzie dietetyka oraz starających się o pracę w zawodzie intendenta.

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16
882 830 994
698 931 113

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Data publikacji: 03-08-2020