Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Kontakt:
Psychologmgr Dominika Szałkowska

psycholog@bzdz.pl

664 772 625

Pedagog

Pedagog specjalny

mgr Paulina Wcisło

pedagog.chojnice@bzdz.pl

664 664 772 625

Terapeuta pedagogicznymgr Maria Romanowska

664 772 625

Poniżej harmonogram dyżurów psychologa/terapeuty pedagogicznego/pedagoga/pedagoga specjalnego w roku szkolnym 2022/2023

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – magazyn

Hejt w Internecie to coraz częściej spotykane zjawisko. Zapraszamy do zapoznania się ze spotem profilaktycznym o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży przygotowanym przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

Informujemy, iż Nasza Szkoła stale współpracuje z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego PSG z Bydgoszczy

http://www.psg.edu.pl/

 

Poniżej harmonogram dyżurów psychologa/terapeuty pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U nas zawsze się dzieje!