Informacje dla Rodziców

 

 

 

 

 

Spotkanie z Rodzicami uczniów klas IV

Informujemy, że 25 marca 2021 r. o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie online z Rodzicami uczniów klas IV.

Spotkanie z Rodzicami uczniów klas I-III

Informujemy, że 18.12.2020 roku o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie online z Rodzicami uczniów klas I-III. Instrukcja techniczna została zamieszczona w wiadomości od wychowawców.

Spotkanie z Rodzicami uczniów klas IV

Informujemy, że 30.11.2020 roku o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie online z Rodzicami uczniów klas IV. Instrukcja techniczna została zamieszczona w wiadomości od wychowawców.

W trosce o bezpieczeństwo Uczniów

Szanowni Rodzice,

Prosimy o  regularne logowanie się do e-dziennika. Poprzez e – dziennik przesyłamy  Państwu bieżące komunikaty i informacje. 

Informacja o drodze komunikowania się

Szanowni Rodzice,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie na bieżąco zmiany numerów kontaktowych oraz utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i dyrekcją szkoły:

 • adres e-mail szkoły: chojnice@bzdz.pl
 • adres e-mail dyrektora: anna.henszke@bzdz.pl
 • adres e-mail wicedyrektora: grazyna.guzinska@bzdz.pl
 • wiadomość poprzez e-dziennik
 • numer tel. 882 616 197  (od 8:00 do 16:00 pn-pt)
 • kontakt bezpośrednio do wychowawców

Zasady składania wniosków, podań oraz wszelkich próśb

Szanowni Rodzice, 

W związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia zasad bezpieczeństwa #zostańwdomu prosimy o składanie wniosków, podań oraz wszelkich próśb zdalnie za pomocą:
– e-mail: chojnice@bzdz.pl,
– e-dziennika,
– telefonicznie: 882 616 197 Pracownicy sekretariatu udzielą Państwu wszelkich informacji.

 

Zdalne nauczanie – prośba o codzienne logowanie

Szanowni Rodzice,

prosimy o codzienne logowanie się do dziennika elektronicznego i śledzenie informacji od dyrekcji oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów. W razie problemów z logowaniem prosimy o kontakt z pracownikami sekretariatu: 882 616 197 chojnice@bzdz.pl

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Szanowni Rodzice Uczniów Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach,

w związku z zaistniałą sytuacją, która jest dla nas wszystkich wyjątkowo trudna, proponujemy Państwu i naszym Uczniom wsparcie w formie zdalnej (kontakt telefoniczny, mailowy oraz przy pomocy e-dziennika) :

 • Sekretariat Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach: chojnice@bzdz.pl                   882 616 197
 • Dyrektor Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach: anna.henszke@bzdz.pl
 • Pedagog Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach: 511 285 925 (od poniedziałku do piątku 9:00 – 11:00)
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach: pppchojnice@op.pl  52 33 44 460, 52 33 44 464, 515 262 977
 • Grupa współpracujących psychologów PSG:  rozmowa.anonimowa@gmail.com 570 401 621

 

Szanowni Rodzice,

w związku z zaistniałą sytuacją związaną ze stanem epidemicznym, co wiąże się z koniecznością zdalnej nauki Uczniów, zwracamy się z prośbą do Państwa o wsparcie w motywowaniu młodego pokolenia do systematycznej nauki w domu.

Motywacja jest funkcją zaspokojenia potrzeb takich, jak potrzeba szacunku, czyli akceptacji i uznania, potrzeba samorealizacji, czyli wykonywania czegoś, do czego ma się zdolności i predyspozycje, potrzeba poznawcza, czyli zdobywanie wiedzy, rozumienie rzeczywistości.

Jest wiele czynników wpływających na rozwój motywacji Państwa dziecka. Ogromny wpływ na funkcjonowanie młodego pokolenia ma atmosfera domu rodzinnego – mądra miłość rodzicielska, system wartości, poczucie bezpieczeństwa, dobre relacje między rodzicami i dziećmi, sukcesy rodziców i dzieci, satysfakcja i zadowolenie wszystkich domowników, aspiracje, autorytet i wzajemna tolerancja. Równie ważne są postawy rodzicielskie – akceptacja dziecka, stymulowanie rozwoju dziecka, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dziecka, pochwały, nagrody, zapewnienie warunków do nauki, duma rodziców ze swego dziecka, wymagania rodziców, rozbudzanie zainteresowań, wspieranie dziecka.

Motywowanie przyniesie wiele korzyści i satysfakcji:

 • aktywne dziecko,
 • satysfakcja,
 • duma,
 • większe możliwości dalszego kształcenia,
 • mniej problemów wychowawczych,
 • mniej zmartwień o jego przyszłość.

Jak motywować dzieci do nauki?

 1. Dawaj przykład własnym zachowaniem.
 2. Udowadniaj, że nauka jest ważna i przydatna.
 3. Interesuj się tym, co wydarzyło się w szkole, rozmawiaj o sukcesach i porażkach.
 4. Wdrażaj dziecko do systematyczności.
 5. Zadbaj o odpowiednie miejsce do nauki.
 6. Pomagaj i wspieraj w pokonywaniu trudności.
 7. Unikaj atmosfery napięcia, nie okazuj ciągłego niezadowolenia.
 8. Stosuj pochwały za osiągnięcia, a także za włożony wysiłek.
 9. Nie porównuj dziecka do rówieśników.
 10. W przypadku zniechęcenia dziecka lub doświadczenia przez nie porażki – nie zaprzeczaj jego uczuciom, mówiąc, że nic się nie stało, lecz nazwij jego uczucia (np. widzę, że: jest ci bardzo smutno z tego powodu).

Najważniejsze słowa wywołujące wzrost motywacji:

 • Proszę
 • Dziękuję
 • Co o tym sądzisz?
 • Proszę, pomóż mi…
 • Dziękuję za pomoc
 • Jesteś po prostu wspaniały
 • Jestem z Ciebie naprawdę dumny
 • Czuję się odpowiedzialny za ten błąd. To moja wina.
 • Warto rozważyć…
 • Moim zdaniem….
 • Cieszę się, że mam takie mądre i dobre dziecko…
 • Wierzę, że uda Ci się…

Kluczem do sukcesu jest miłość i akceptacja!!!

Najważniejszą sprawą w zakresie motywowania dzieci do nauki jest ich akceptacja przez rodziców, bez względu na to, co dziecko robi czy jak się zachowuje. Dziecko, które wyrasta w atmosferze akceptacji, poczuciu, że jest kochane i szanowane, łatwiej przyjmie nasz punkt widzenia. Dziecko, które nabierze wiary i pewności siebie, łatwiej pokona problemy i chętniej będzie stawiało czoła przeciwnościom.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 11.03.2020

W związku z wytycznymi Premiera Rzeczypospolitej Polskiej związanymi z zagrożeniem koronawirusem zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w Szkole Technicznej BZDZ w Chojnicach zostają zawieszone od 12 marca do 25 marca włącznie. Termin zawieszenia może ulec zmianie. Uczniowie będą otrzymywali materiały do nauki za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-dziennik Librus, email). Prosimy o codzienne logowanie się do e-dziennika, gdzie będą zamieszczane kolejne informacje.

Zasady bezpieczeństwa w sieci

 

Wyjazd w ramach projektu Erasmus+ przełożony

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na arenie międzynarodowej i troszcząc się o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów wyjazd w ramach projektu Erasmus+ zostaje przełożony na listopad 2020 roku.

 

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w związku z koronawirusem – 28.02.2020

W związku z otrzymaniem Rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej, Dyrektor Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach apeluje do rodziców o nieposyłanie do szkoły przeziębionej i chorej młodzieży oraz do nauczycieli i innych pracowników, aby nie przychodzili chorzy do pracy. Przypomina również o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność częstego mycia rąk oraz stosowania niezbędnych środków ostrożności.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/

 

Erasmus +

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach po raz pierwszy będą mieli okazję wziąć udział w praktykach zagranicznych w ramach projektu Erasmus + .

16 uczniów wytypowanych zgodnie z regulaminem wraz z opiekunami pojedzie do Hiszpanii, druga grupa o takiej samej liczbie do Portugalii.
Oprócz cennego doświadczenia i poznania odmiennych kultur, uczniowie zdobędą Certyfikat Ukończenia Stażu Zagranicznego.
 

 

Praktyki zawodowe

Aby umożliwić uczniom odbycie przewidzianej programem nauczania praktyki zawodowej zostało podpisane Porozumienie w sprawie przyjęcia uczniów Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach na praktyczną naukę zawodu z licznymi zakładami pracy.

 

UWAGA!!!
Informujemy, że została utworzona anonimowa skrzynka
dla Rodziców na sygnały dotyczące
bezpieczeństwa w Szkole Technicznej BZDZ w Chojnicach
jako wzmocnienie współpracy między Rodzicami a Szkołą.


List dla Państwa od Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego, z okazji 80 rocznicy powstania Szarych Szeregów.

List Ministra Edukacji Narodowej