Kontakt

Ośrodek Szkoleniowy Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Czersku

Ul. lipowa 2a
89-650 Czersk

Elżbieta Ciemka
kierownik ośrodka szkoleniowego

52 398 45 39
515 128 394
okz-czersk@bzdz.pl

www.okzczersk.pl