Kurs operator bezzałogowych statków powietrznych – DRON

Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego celem uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego systemu latającego UAVO z uprawnieniami pozwalającymi na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku VLOS.

 

 

W ramach kursu każdy słuchacz uzyska:

 • wiedzę teoretyczną zgodną z zakresem egzaminu na świadectwo kwalifikacji UAVO;
 • wiedzę praktyczną z zakresu pilotażu bezzałogowego statku powietrznego;
 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • porady doświadczonych instruktorów.

 

Do kursu przystąpić może osoba która:

 • ukończyła 18 rok życia;
 • posiada ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym.

 

Kurs przeznaczony jest dla przedstawicieli:

 • Straży Granicznej – patrolowanie granic, monitorowanie obiektów
 • Wojska, Policji, Straży Pożarnej – wykorzystywanie do zadań militarnych, patrolowych, wykrywania zagrożeń
 • Służby Leśnej – obserwacja zwierząt, patrolowanie lasów i terenów zieleni
 • Geodezji i Meteorologii – pomiary geodezyjne, kartograficzne, meteorologiczne
 • Firm Budowlanych – monitorowanie i inspekcja placów budowy
 • Rolnictwa – pomiar i patrolowanie terenów rolnych, zbieranie danych o uprawach, szacowanie zniszczeń
 • oraz dla wszystkich osób, które zajmują się produkcją filmów, spotów reklamowych, itp.

Kurs obejmuje 32 godziny zajęć, w tym 7 godzin zajęć praktycznych z zakresu pilotażu bezzałogowego statku powietrznego.

 

KONKURENCYJNE CENY!

POSIADAMY WŁASNE DRONY DO PROWADZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH!!!