Ośrodek szkoleniowy

Ośrodek szkoleniowy Centrum Kształcenia Kadr rozpoczął swoją działalność na rynku edukacyjnym 1 września 1999 roku.

Jesteśmy największym ośrodkiem szkoleniowym naszego zakładu, obejmującym swym zasięgiem Bydgoszcz i okolice.

Centrum Kształcenia Kadr charakteryzuje się różnorodnością organizowanych kursów i szkoleń specjalistycznych. Świadczy o tym fakt, iż realizowane są studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy spawania wszystkimi metodami, kursy na obsługę maszyn budowlanych, kursy podstawowe dla strażników gminnych/miejskich, kursy kosmetyczne oraz fryzjerskie i wiele innych.

Ośrodek CKK stawia na praktykę, dlatego też mocną stroną są własne pracownie techniczne.

Na bieżąco analizowane są potrzeby rynku pracy, dlatego też programy nauczania i oferta szkoleniowa są na bieżąco aktualizowane.

Centrum współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, Zakładami Karnymi, Aresztami Śledczymi, Policją, Wojskiem oraz z licznymi dużymi firmami produkcyjnymi i usługowymi z regionu kujawsko-pomorskiego. Czynnie uczestniczymy w organizowaniu i realizowaniu szkoleń bezpłatnych finansowanych z UE o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Przykładem jest realizacja ogólnopolskiego projektu „Od diagnozy do działania!” o charakterze badawczo-rozwojowym. Projekt ten został najlepiej oceniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, gdzie konkurentami były uczelnie państwowe, prywatne oraz firmy szkoleniowe z całej Polski.

Indywidualne podejście do klienta oraz elastyczność pod względem organizacyjnym i finansowym to atuty naszego ośrodka.

Kierownikiem Ośrodka Szkoleniowego w Bydgoszczy jest Pani Anita Furgała

Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej.