Kontakt

Ośrodek Szkoleniowy – Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Ul. Fordońska 120 (budynek C)
85-739 Bydgoszcz
ckk@bzdz.pl
tel. 889 804 846

Anita Furgała
Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego w Bydgoszczy
anita.furgala@bzdz.pl
tel. 606 644 093

Marta Zwarycz
Specjalista ds. kształcenia
marta.zwarycz@bzdz.pl
tel. 52 342 04 92
tel. 889 804 846

Natalia Bednarska
Specjalista ds. kształcenia
natalia.bednarska@bzdz.pl
tel. 52 342 04 92
tel. 889 804 846