Weryfikacja uprawnień spawalniczych

Zgodnie z obecnym stanem przepisów w zakresie egzaminowania spawaczy zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawnienia spawaczy mają charakter okresowy i wymagają co 2 lata egzaminu weryfikacyjnego.

  • Przedłużenie uprawnień (przeprowadzenie egzaminu i odnotowanie go na świadectwie spawacza)
    pod warunkiem, że spawacz zatrudniony jest w sposób możliwie ciągły przy wykonywaniu prac spawalniczych i posiada wpisy dokonywane co 6 miesięcy potwierdzające pracę.
  • Odnowienie uprawnień (przeprowadzenie egzaminu i wystawienie nowego świadectwa w przypadku utraty ważności uzyskanych wcześniej uprawnień).

Uprawnienia są sygnowane przez Instytut Spawalnictwa i są ważne na terenie całej Unii Europejskiej.