Spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda MMA (metoda 111) – kurs podstawowy i rozszerzony

Spawanie elektrodami otulonymi (manual metal arc welding – MMA, metoda 111) – metoda spawania łukowego przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuliną topnika. Prąd elektryczny (stały lub przemienny, stosownie do potrzeb) wytwarza łuk elektryczny pomiędzy elektrodą i łączonymi metalami. W czasie spawania otulina rozkłada się pod wpływem wysokiej temperatury dając substancje gazowe, które służą za gaz osłonowy, oraz żużel. Obydwa z powyższych chronią spaw przed wpływem powietrza atmosferycznego. Żużel dodatkowo pokrywa spoinę zmniejszając szybkość jej stygnięcia.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończona szkoła podstawowa,
  • ukończone 18 lat,
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza.

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).
Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje:

  • Świadectwo kwalifikacyjne spawacza sygnowane przez Instytut Spawalnictwa.
  • Książkę Spawacza Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
  • Zaświadczenia są ważne również poza granicami Polski.