Spawanie elektrodą w osłonie gazów aktywnych – metoda MAG (metoda 135) – kurs podstawowy i rozszerzony

Spawanie MAG (Metal Active Gas) – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych. Jako gazy osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub hel. Natomiast jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem. W metodzie MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem a elektrodą w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów, dobierając druty elektrodowe odpowiednie dla różnych metali.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończona szkoła podstawowa,
  • ukończone 18 lat,
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza.

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).
Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje:

  • Świadectwo kwalifikacyjne spawacza sygnowane przez Instytut Spawalnictwa.
  • Książkę Spawacza Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
  • Zaświadczenia są ważne również poza granicami Polski.