Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego – metoda TIG (metoda 141) – kurs podstawowy i rozszerzony

TIG (ang. tungsten inert gas) – metoda spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych takich jak argon, hel lub mieszanki argonu i helu. Oznaczona jest kodem 141. Łuk jarzy się pomiędzy elektrodą wykonaną z wolframu (zielona) lub wolframu z dodatkami (tor, lantan, cer – inne kolory oznaczeń) a spawanym materiałem. W większości przypadków elektroda wolframowa (palnik TIG) jest dołączana do ujemnego bieguna (minusa), a zacisk „masy” do dodatniego bieguna (plusa) spawarki.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończona szkoła podstawowa,
  • ukończone 18 lat,
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).
Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje:

  • Świadectwo kwalifikacyjne spawacza sygnowane przez Instytut Spawalnictwa.
  • Książkę Spawacza Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
  • Zaświadczenia są ważne również poza granicami Polski.