Kursy medyczne

Witamy w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia Kadr Medycznych.

Ośrodek Szkoleniowy BZDZ w Bydgoszczy proponuje atrakcyjne warunki korzystania ze szkoleń i kursów dla pielęgniarek i położnych.

Aktualnie bazując na programach i systemie szkolenia akredytowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, organizujemy szkolenia na specjalizacje i kursy specjalizacyjne, kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające.

 

Wymagane dokumenty

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KURS KWALIFIKACYJNY: pobierz plik
  *do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KURS SPECJALISTYCZNY: pobierz plik
  *do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
 • ZAŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU ZAWODU: pobierz plik
 • WSPÓŁPRACA Z POZ: pobierz plik lub ŚWIADCZENIE POZ: pobierz plik
  *jeśli dotyczy
 • REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE: pobierz plik
   

 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE (SPECJALIZACJE)

 

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Ochrona zdrowia pracujących

 

Szkolenia specjalizacyjne dla położnych w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 • Pielęgniarstwo rodzinne

 

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

 

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
 • Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
 • Pielęgniarstwo neurologiczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Pielęgniarstwo transplantacyjne
 • Ochrona zdrowia pracujących

 

Kursy kwalifikacyjne dla położnych w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo rodzinne

 

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

 

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:

 • Dializoterapia
 • Kompresjoterapia
 • Leczenie ran
 • Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
 • Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
 • Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
 • Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania
 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 • Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
 • Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 • Szczepienia ochronne
 • Wykonanie badania spirometrycznego
 • Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 • Wykonywanie i ocena testów skórnych
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

 

Kursy specjalistyczne dla położnych:

 • Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 • Leczenie ran
 • Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 • Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
 • Szczepienia ochronne

 

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:

 • Edukator w cukrzycy
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 • Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 • Podstawy języka migowego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Wywiad i badanie fizykalne
   

 

KURSY DOSKONALĄCE

 • Epidemiologia i profilaktyka HIV i chorób przenoszonych drogą płciową
 • Dzienny opiekun w opiece nad dziećmi do lat 3 dla pielęgniarek, położnych, opiekunek dziecięcych, nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • Praca pielęgniarki z cytostatykami – zasady bezpieczeństwa personelu oraz przygotowanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych -dla pielęgniarek
 • Nowoczesne opatrunki stosowane w owrzodzeniach nowotworowych oraz owrzodzeniach odleżynowych dla pielęgniarek i położnych
 • Ultrasonografia dla położnych – diagnostyka podstawowych zaburzeń i odchyleń u kobiet
 • Najczęściej występujące nowotwory u kobiet – profilaktyka raka szyjki macicy, jajnika, raka trzonu macicy, piersi
 • Monitorowanie  kobiety ciężarnej i płodu w czasie ciąży i porodu
 • Nowotwory narządów kobiecych narządów płciowych – profilaktyka chorób szyjki macicy, pobieranie wymazów cytologicznych
 • Ból ostry i przewlekły, problemy kliniczne, terapeutyczne, metody walki z bólem
 • Porty naczyniowe, kontakty  centralne, wkłucia obwodowe
 • Podstawy wykonania manualnego drenażu limfatycznego
 • Kompresjoterapia  u pacjentów z obrzękiem limfatycznym