Kurs spawanie gazowe metodą 311-1

Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności spawania acetylenowo-tlenowego (gazowego) – 311 w zakresie wykonywania spoin czołowych w złączach blach oraz uzyskanie kwalifikacji/ uprawnień w odpowiednim zakresie według wymagań normy PN-EN 287-1:2007 (EN 287-1:2004, EN 287-1:2004/AC:2004, EN 287-1:2004/A2:2006).

Spawanie acetylenowo – tlenowe – polega na łączeniu metali poprzez stapianie brzegów łączonych elementów oraz dodatkowego spoiwa (metalowego pręta) nagrzanych płomieniem, powstającym w wyniku spalania acetylenu w atmosferze dostarczanego tlenu. Palnik prowadzi się równomiernie wzdłuż spawanych brzegów. Płomień u wylotu palnika osiąga temperaturę około 3100 stopni C.

Ze względu na sposób prowadzenia palnika rozróżniamy trzy zasadnicze metody spawania gazowego:

  • spawanie w lewo -do materiałów o grubości poniżej 3mm
  • spawanie w prawo -do materiałów o grubości powyżej 3mm
  • spawanie w górę -do materiałów wszystkich grubości

Warunki przyjęcia słuchacza na kurs:

  • ukończony 18 rok życia
  • posiadanie zdolności wykonywania zawodu spawacza (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim)