Kurs na operatora walca drogowego

Kurs operatora walca drogowego składa się z części teoretycznej 52h oraz praktycznej 50h i kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS. Wydawane uprawnienia na operatora walca drogowego w formie książki operatora są ważne bezterminowo.

 

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenia co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.

Po ukończeniu kursu, absolwent przystępuje do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje tego samego dnia książeczkę z uprawnieniami wystawionymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

Wzór uprawnień: pobierz plik PDF