Kurs na operatora przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym

Uprawnienia do wykonywania robót drogowych przecinarkami do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kl. III.

Kurs operatora przecinarki do nawierzchni dróg składa się z części teoretycznej 22h oraz praktycznej 14h i kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS. Wydawane uprawnienia na operatora przecinarek do nawierzchni dróg w formie książki operatora są ważne bezterminowo.

 

Uczestnicy

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność kandydata do odbycia kursu. może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.

Po ukończeniu kursu, absolwent przystępuje do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje tego samego dnia książeczkę z uprawnieniami wystawionymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

 

Wzór uprawnień: pobierz plik PDF