Kurs na operatora ładowarki jednonaczyniowej klasa III i I

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych – ładowarki klasy III i I.

 

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenia co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.

Po ukończeniu kursu, absolwent przystępuje do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje tego samego dnia książeczkę z uprawnieniami wystawionymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego