Kurs na obsługę zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień. Uprawnienie na operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych klasy III potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzymuje świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną oraz odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym uzyska nie tylko potwierdzenie kwalifikacji, ale także cenne doświadczenie procentujące w przyszłej karierze zawodowej.

Uczestnicy

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność kandydata do odbycia kursu. może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.

Po ukończeniu kursu, absolwent otrzymuje zaświadczenie MEN zgodnie ze wzorem upoważniające do obsługi maszyn określonej specjalności:

  • narzędzia udarowe ręczne – wszystkie rodzaje zasilania
  • wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne
  • betoniarki
  • sprężarki przewoźne