Kurs montera / montażysty rusztowań budowlano – montażowych metalowych

Zajęcia teoretyczne obejmują:

  • zagadnienia związane z bhp przy montażu i użytkowaniu rusztowań;
  • dokumentację techniczną oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych;
  • konstrukcje rusztowań budowlano-montażowych z rur stalowych oraz systemowych;
  • technologię montażu i demontażu rusztowań.

 

Zajęcia praktyczne obejmują:

  • prace przygotowawcze przed montażem rusztowań;
  • ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowania rurowego, modułowego i ramowego;
  • kontrolę stanu technicznego rusztowania.

Kurs montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS. Każdy uczestnik kursu po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego otrzymuje świadectwo, uprawnienia oraz wpis do Książki Operatora Maszyn Roboczych.

Po ukończeniu kursu, absolwent przystępuje do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje tego samego dnia książeczkę z uprawnieniami wystawionymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

Wzór uprawnień: pobierz plik PDF